Landbrukstjenester Salten og Lofoten - Lt SoL

Velkommen til Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA – Lt SoL

– Rett vikar til rett tid

 

 

Viktig informasjon om korona og smittefaren

Våre medlemmer produserer mat og gjør en viktig jobb for samfunnet. Det er viktig både for matforsyningen og for dyrevelferden at de holder seg friske. Det må tas høyde for at bonden kan bli...

Har du søkt om dagpenger hos NAV?

Mottar du dagpenger og jobber litt i landbruket ved siden av, trenger du nå kun å føre på halvparten av timene. Dette melder NLT sentralt; I daq, 1.04.2020 kom det en nyhet fra regjeringa...

Ta vare på deg selv og andre

Alle våre ansatte har nå fått denne meldingen, som gir gode tips i disse «koronatider» Vi er inne i en ekstremtid som krever mye av oss alle. Vi i LTSoL har dessverre vært nødt...

Vi trenger sesongarbeidere

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen,...

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen....

Hold deg oppdatert angående Korona

Nordland fylkeskommune melder følgende i en epost til kommunene med kopi til oss: Per i dag gjelder de vanlige reglene for tilskuddsordningen til avløser ved sykdom, men praksis kan bli endret og dere bør...

Bor du i Vestvågøy og ønsker jobb?

Vi har ledig delstilling på en gård med 30 melkekyr på Bøstad i Vestvågøy.  Det er snakk om 5-6 timer hver dag med morgen- og kveldsstell i fjøs. I første omgang foring av småkalver,...

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå...