HMS-håndbok

HMS-håndboka er utviklet av Norske Landbrukstjenester. Den er laget til de som arbeider som avløser/landbruksvikar i landbruket, for at de skal få nødvendig informasjon om yrket, særlig med tanke på Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen.

Trenger du den på andre språk enn norsk, ta kontakt med oss.

HMS-håndbok

Opplæringsattest