Kurs

En gang årlig arrangerer vi avløserkurs for alle våre fast ansatte, felles for alle i Nordland. Dette er som oftest et todagerskurs med forskjellige temaer, og veksler mellom å være i Mo/Mosjøen og Bodø. Dette kurset dekker vi for våre ansatte.

Innimellom arrangerer vi også lokale kurs, fordelt rundt om i Salten. Disse kursene vil bli annonsert på nettsiden, samt på facebooksiden vår.