Ledige stillinger

Vil du jobbe i landbruket? Ta kontakt med oss.

Jobbe i landbruket?

Veldig ofte dukker det opp et behov for nytilsettelser eller midlertidige ansettelser. Da er det veldig greit for oss å ha registrert deg som interessert, og på bakgrunn av det kan tilby bønder arbeidskraft på relativ kort tid .

Vi er også interessert i å knytte til oss personer som ønsker å jobbe deltid/helger/ferier mm.

Om vi ikke har utlyst noe for øyeblikket, kan du likevel sende oss en åpen søknad med CV, så kan vi videreformidle deg til aktuelle avløserringer eller bønder i Saltenregionen.

Send en epost til: ltsol@n-lt.no eller ring oss på telefon 91860615

Pr. mai 2020 har vi lyst ut følgende stillinger med søknadsfrist snarest:

  1. Bodø-området
  2. Steigen