Landbrukstjenester Salten og Lofoten - Lt SoL

Velkommen til Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA – Lt SoL

– Rett vikar til rett tid

 

 

Jordbruksforhandlingene i gang

Jordbruksforhandlingene skjer ved forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag, som opptrer i fellesskap. Forhandlingene føres på grunnlag av Hovedavtalen for jordbruket hver vår. Her skal...

Fordoblet omsetninga i 2019

Fordoblet omsetning og økning med over 100 nye kunder i 2019 er resultatet når daglig leder, Frank Wiik Rendal, i LtSol gjør opp status ved inngangen til nytt år. I 2018 hadde vi en...

Kvalitetsmelk landet over

Tine skriver i en artikkel på sine nettsider at kvaliteten på andelen av elitemelk på ku er  høyere i 2019 enn året før. I 2019 var andelen elitemelk på 96,33 prosent, en framgang på...

Stor interesse for salg av melkekvoter

475 har meldt sin interesse for å selge melkekvoter Den ekstraordinære oppkjøpsordningen av melkekvoter ble iverksatt 2. januar 2020. Torsdag 9. januar hadde Landbruksdirektoratet registrert 475 påmeldinger, skriver direktoratet på sine nettsider. I Nordland...

Nytt år og nye muligheter

  Vi ønsker alle våre medlemmer, kunder og ansatte et godt nytt år. Vi minner samtidig om fristen for etterregistrering for produksjons- og avløsertilskudd som er 10. januar. Søknad om produksjonstilskot og tilskot til...

Stortrives som avløser

Brian Bøe Didriksen (19) angrer ikke på at han valgte Val videregående skole da han skulle velge yrkesvei etter endt grunnskole. Han gikk rett fra skolebenken og i full jobb som avløser. Han er...

God jul til alle

Vi i administrasjonen i LtSol ønsker ansatte, medlemmer og kunder ei riktig GOD JUL Kontoret vil ikke være bemannet fra 21.12.19 til 01.01.19, men vi har telefonvakt som vanlig ved krisetilfeller.   Vi er...

Instruks for melding av avvik – dyrevelferd

INSTRUKS for melding av avvik i forhold til dyrevelferd Innledning Med bakgrunn i Dyrevelferdsloven, har vi alle en plikt til å varsle når man oppdager at dyr ikke har det bra. Loven sier blant...

Nye arbeidsklær til jul?

Kanskje et julegavetips til deg sjøl ? Trenger du nye arbeidsklær – så kan det lønne seg å sjekke ut våre melkedresser/kjeledresser, gensere, t-skjorter, capser m.m. Ta en titt her for hele utvalget med...

Obligatorisk kurs for alle som jobber med gris

I forbindelse med dyrevelferdsprogrammet for svin er det er krav om at alle som jobber med gris skal ha grunnleggende kunnskap om dyrevelferd. Animalia har i forbindelse med dette utarbeidet et obligatorisk e-læringskurs. Kurset...