Landbrukstjenester Salten og Lofoten - Lt SoL

Velkommen til Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA – Lt SoL

– Rett vikar til rett tid

 

 

Velkommen Hamarøy og Steigen

Fra 1. juli 2019 ble Nord-Salten landbrukstjenester lagt ned. Flere av medlemmene og ansatte er nå medlemmer hos oss, og vi ønsker velkommen til alle sammen. Vi håper på et godt samarbeide framover.  

Ledig stilling i Steigen

Vi søker avløser/gårdsarbeider på 3 gårder i Steigen kommune Vi er bondens eget vikarbyrå i Salten og Lofoten. Våre landbruksvikarer og avløsere sørger for drift av gården når bonden drar på ferie eller blir...

Nedgang i melkeproduksjonen

Per 1. januar 2019 har vi i Norge nesten 7600 gårder som driver med melkeproduksjon. Dette er en nedgang i antall melkegårder på 4 prosent siden 2018, og en nedgang på 38 prosent de...

Klimaavtale mellom jordbruket og regjeringen

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag  inngikk den 21. juni 2019 en intensjonsavtale om reduksjon i utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Intensjonsavtalen omfatter jordbrukets bidrag til reduksjoner i klimagassutslipp...

På vei til Steigen og Hamarøy

Nå utvider LtSol sitt område ytterligere og vender nesen nordover mot Steigen og Hamarøy. Nord-Salten landbrukstjenester  legger ned sitt lag fra og med 1. juli 2019, og vi er blitt kontaktet fra flere bønder...

Prisen på lammekjøtt øker 2. halvår

Prisen på lammekjøtt går opp 2. halvår, mens prisene for storfe og egg holder seg på samme nivå som 1. halvår. Dette skriver Nortura på sine nettsider. Konsernstyret i Nortura har fastsatt gjennomsnittlige engrospriser...

Hva gjør vi med 100 millioner liter melk for mye?

Det spørsmålet har Norges Bondelag stilt seg, og her kan du lese mer om denne saken. https://www.bondelaget.no/jordbruksoppgjoret-2019/hva-gjor-naringa-med-100-millioner-liter-melk-for-mye-article102019-8652.html I korte trekk går det ut på at det om halvannet år ikke lenger blir mulig å...

På tur i Lofoten

Daglig leder i Lt SoL, Frank W. Rendal, er på reise i Lofoten denne uka fra mandag 27. til og med onsdag 29. mai 2019. Han skal besøke både ansatte og kunder. Som kjent...

Avløser/gårdsarbeider i Gildeskål og Meløy

Stilling/yrke; Avløser (melkeproduksjon) Arbeidsgiver; Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA Sted; Gildeskål, Meløy Søknadsfrist; 10.06.2019 Arbeidsgiveromtale Vi er bondens eget vikarbyrå i Salten og Lofoten. Våre landbruksvikarer og avløsere sørger for drift av gården når...

Avløser/gårdsarbeider på 3 gårder i Steigen kommune

Stilling/yrke; Avløser (melkeproduksjon) Arbeidsgiver; Landbrukstjenester Salten og Lofoten Sa Sted; 8283 Leinesfjord, Steigen Søknadsfrist; 10.06.2019 Arbeidsgiveromtale Vi er bondens eget vikarbyrå i Salten og Lofoten. Våre landbruksvikarer og avløsere sørger for drift av gården...