Landbrukstjenester Salten og Lofoten - Lt SoL

Velkommen til Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA – Lt SoL

– Rett vikar til rett tid

 

 

Bor du i Vestvågøy og ønsker jobb?

Vi har ledig delstilling på en gård med 30 melkekyr på Bøstad i Vestvågøy.  Det er snakk om 5-6 timer hver dag med morgen- og kveldsstell i fjøs. I første omgang foring av småkalver,...

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå...

Afrikansk svinepest – viktig melding!

Informasjonsplakat_ Ikke kast mat i naturen Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan...

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til...

38 bruk i Nordland ønsker å selge melkekvoten

Landbruksdirektoratet er i ferd med å behandle salgssøknadene fra de som har fått tilbud om å selge melkekvoten i den ekstraordinære runden i denne omgang. Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle...

Blir bedre kjent med våre kunder

I vinter og utover våren har vi planlagt besøk ute i vårt distrikt. Vi ønsker å møte våre kunder der de holder til for å fortelle om oss, og for å bli bedre kjent...

Reklamefilm om avløseryrket

NLT (Norske landbrukstenester) sentralt har vedtatt at de ønsker å gå inn med 90.000 kroner som en delfinansiering for å finansiere en film om avløseryrket i samarbeid med firmaet Adalia film, NRK og prosjektet...

Snart sesong for lamming

Vi vurderer å lyse ut behov for sesonghjelp under lamminga i vår hvis det er interesse for det i vårt distrikt. Har du behov for sesonghjelp, ta kontakt med oss snarest. Epost: ltsol@n-lt.no Tlf.:...