Styret

Styret i Landbrukstjenester Salten og Lofoten har 6 faste medlemmer og 3 vararepresentanter.

Årsmøtedeltakerne fikk servert god mat til lunsj på Nordland kultursenter.

Styret som ble valgt på årsmøtet 10. april 2019,  består av:

Vara – som alle velges på nytt i 2020:

1. Bjørn Sivertsen, Lurøy

2.Vidar Hasselberg, Fauske

3. Grete Andersen, Meløy

Her finner du årsmøteprotokollen:

Protokoll årsmøte 2018

De nye vedtektene:

Standard-vedtekter 2019