Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Vi gratulerer alle samer med samefolkets dag i dag.