Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

38 bruk i Nordland ønsker å selge melkekvoten

Landbruksdirektoratet er i ferd med å behandle salgssøknadene fra de som har fått tilbud om å selge melkekvoten i den ekstraordinære runden i denne omgang.

Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Per utgangen av februar i år var det 13 bruk i vårt nedslagsfelt som var interesserte i å selge kvoten sin.

Til sammen dreier det seg om 1 059 530 liter melk. Det er bruk i Rødøy, Meløy, Gildeskål, Saltdal, Fauske, Lødingen, Vestvågøy, Vågan og Hamarøy.

Til sammenligning var det 38 bruk i hele Nordland som meldte sin interesse for å selge kvoter for til sammen 3 357 329 liter melk.

Staten tilbyr å kjøpe totalt 2 779 210 liter melk, slik at det er en differanse på ønsket salg og kjøp på 578 119 liter.

Tabellen nedenfor viser fordelingen per kommune for de som har meldt sin interesse for å selge.

1836 RØDØY 1                36 333
1837 MELØY 1                70 114
1838 GILDESKÅL 1                30 170
1840 SALTDAL 3             393 247
1841 FAUSKE 2             185 000
1851 LØDINGEN 1             114 580
1860 VESTVÅGØY 1                  7 684
1865 VÅGAN 2             122 302
1875 HAMARØY 1             100 100

 

 

Kilde: Landbuksdirektoratet.no