Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Arbeidsavtaler – viktig melding

Husk å melde inn alle som skal jobbe på gården og lønnes ut gjennom oss, FØR de starter å jobbe.

Nytt år og nye muligheter.

Vi går snart inn i et nytt arbeidsår og ønsker å minne dere på at regelen med arbeidsavtale for alle som skal jobbe på gården ikke har noen unntak.  Det er viktig for oss som arbeidsgiver at vi har det formelle på plass i forhold til Arbeidstilsynet, HMS, forsikringer, m.m.

LtSoL er arbeidsgiver, og du som medlem/kunde, er oppdragsgiver
Hvis dere bruker oss til å betale ut lønn, er det vi som er arbeidsgiver og har ansvar for å ha arbeidsavtale med den som skal jobbe. Du som medlem/kunde er «oppdragsgiver» og får en oppdragskontrakt med oss og den ansatte.

Det betyr i praksis at ALLE som skal lønnes ut via LtSoL, må meldes inn på forhånd, slik at vi kan få laget en arbeidsavtale med den som skal jobbe.  

Dette syndes det mye mot, både gjennom våronn, lamming, innhøsting og spesielt i slutten av året, da alle ønsker å få lønnet ut  slik at man oppnår det beløpet man har rett til å få i tilskudd til ferie- og fritidsavløsning. 

Vi vet at det kan være vanskelig å huske på formaliteter i en hektisk hverdag, der du kanskje må hente inn et familiemedlem, venner eller naboer til en akutt arbeidshjelp. Men de aller fleste har ofte faste personer de bruker gjennom året, og da er det bare å melde disse inn hos oss, så lager vi en arbeidsavtale og en ordre som heter «Tilkalling» som går gjennom hele året. Da er alt på plass hvis uhellet skulle være ute.

Forskjellig typer arbeidsavtaler

Vi bruker NLT/NHOs kontraktsmaler som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til innhold.

De vi bruker er:

  • Fast ansettelse
  • Fast periodevis arbeid
  • Midlertidig ansettelse
  • Tilkalling

Disse har forskjellige krav til hva som må stå, men felles for alle er at avtalen skal være forutsigbar for den ansatte og at de vet når det er forventet at de skal arbeide. Det betyr ofte i praksis at det bør ligge en arbeidsplan i bunn der det er mulig.

Ta  kontakt med oss og be oss om å registrere ordre/kontrakter på de dere vet kommer til å jobbe lite eller mye gjennom året – også på de dere vet skal lønnes ut for å bruke opp tilskuddet.