Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Arbeidsgiveransvar

Ved bruk av LtSol er det vi som er arbeidsgiver. Bonden er arbeidsleder, og er ansvarlig for den daglige omgang med avløser, samt sikkerhet på gården.

Vi ordner med skattetrekk og arbeidsgiveravgift, og passer på at dette blir innbetalt til riktig tid. Vi sørger for at avløser er forsikret, både ulykke og ansvar. Hvis avløser har avtalt med deg at han skal jobbe, f. eks neste uke, og blir syk, er det vi som betaler ut lønna.

Hver bruker har sin egen konto i laget. Ved hver utlønning trekkes følgende; Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift (5,1%), Sykdomsforsikring (ved avløsers sykdom), Yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring, obligatorisk tjenestepensjon, samt administrasjonspåslag.

Mva, 25% blir lagt til hver utlønning.

Årsoppgaven generes automatisk i vår portal Webtemp, og har tidligere blitt sendt ut i januar året etter, brukes som bilag i regnskapet. Du trenger derfor bare dette ene bilaget. I tillegg sender vi ut medlemsfaktura annen hver måned. Denne kan benyttes til bilag for moms.