Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Arbeidstilsynet prioriterer tilsyn av smittevern og setebeltebruk i landbruksnæringen.

Arbeidstilsynet har i disse dager sendt ut brev til aktørene i landbruksnæringen,  der de blant annet skriver:

«Mange bønder står foran en krevende sesong med mange regler og anbefalinger å forholde seg til. Regelverket for HMS, innkvartering, lønn og arbeidstid gjelder som før. I tillegg må næringen også forholde seg til strenge smittevernregler for innreise, karantene og isolasjon».

Arbeidstilsynet vil også ha ekstra fokus på bruk av setebelte i traktor. 

 

I 2021 vil Arbeidstilsynene prioritere tilsyn av følgende tema:

  • Forhåndsgodkjent innkvartering ved innreisekarantene
  • Ordinær innkvartering
  • Smittevern
  • Bruk av setebelte i traktor
  • Arbeidstid
  • Allmenngjort lønn

Her er mer informasjon: 

Innkvartering av arbeidstakere
Påbud om bruk av setebelte i traktor