Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Årsmøte 2017

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til årsmøtet i Misvær i april.

Datoen for årsmøte 2017 er satt til mandag 9.april og i år er møtet satt til Urtehagen i Misvær. Hold av datoen!

Vi kommer tilbake med mer informasjon, årsmelding og tidspunkt for møtet når det nærmer seg. Denne blir både sendt på mail og lagt ut på nettsidene våre.

Vi ønsker med dette alle medlemmer hjertelig velkommen til Misvær i april.