Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Årsmøte 24.04

I disse dager blir innkalling til årsmøte sendt ut per epost og brev.

Vi ønsker herved alle medlemmer hjertelig velkommen til årsmøtet i Landbrukstjenester Salten.

Sted: Saltstraumen Hotell

Dato: 24.04.17 kl. 13.00

Innkallinga til årsmøte: Innkalling årsmøte

Årsberetningen: Årsberetning 2016