Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Årsmøte i LTSoL

Årsmøtet i Landbrukstjenester Salten og Lofoten for 2019 blir på telefon.

På grunn av den pågående koronoavirus-situasjonen har styret i LT Salten og Lofoten bestemt at årsmøtet avholdes mandag 27.april kl 10.30 som telefonkonferanse.

Regjeringen har åpnet for denne muligheten for at bedrifter skal få godkjent regnskap og årsberetning, og kunne drives noenlunde som vanlig.

Dersom du er medlem og ikke har mottatt innkalling til årsmøte på mail, gi oss beskjed på ltsol@n-lt.no eller ring 91860615.