Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Årsmøte med heder og ære

Mandag 9/4-18 ble årsmøte for 2017 gjennomført. I år var vi i vakre Misvær, denne gang i «Urtehagen» på Tofte.  Vanlige årsmøtesaker, samt at styreleder tok en gjennomgang av arbeidsplan for 2018 for laget I tillegg ble det vedtatt vedtektsendringer og det ble innført endringer for godtgjørelse for tillitsvalgte. 2 personer gikk ut av styret, Kristian Stensland og Tove Berre. Nye i styret er Tom Stormo fra Saltdal og Øyvind Mevik fra Gildeskål.

(Kristian Stensland var ikke tilstede)

Avtroppende daglig leder, Gunn Tostrup har vært med helt siden oppstarten av landbrukstjenesten, og trer inn i pensjonisttilværelse den 31.mai i år. Gunn ble hedret med gave og blomster som takk for årelang og solid innsats for laget.

Årsmøtereferat og nye vedtekter finner du her: http://www.landbrukstjenestersalten.no/vedtekter-og-arsmotereferater/