Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Årsmøtet er Landbrukstjenester Salten sitt høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av april.

 

Årsmøte 2016