Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Årsmøtet i LtSoL avviklet

Årsmøtet for LtSoLs driftsår 2019,  ble på grunn av Korona-krisen avviklet som telefonmøte i dag, mandag 27. april. Årsberetninga finner du under denne linken.

Ett av styremedlemmene, Øyvind Mevik fra Gildeskål, gikk ut av styret og inn i hans sted kom Kurt Ediassen, Hamarøy,  inn.

Dermed består styret av følgende det neste året:

Styret

Anne M Stormo, Meløy, leder, gjenvalgt, 1 år
Tom Stormo, Saltdal, styremedlem, gjenvalgt, 2 år
Kurt Ediassen, Hamarøy, styremedlem, ny, 2 år
Sten Eliassen, styremedlem, Vestvågøy, ikke på valg, 1 år igjen
Anne M Toftebakk, Bodø, styremedlem, ikke på valg, 1 år igjen

 Vara for 1 år

  1. Bjørn Sivertsen                               Gjenvalg
  2. Vidar Hasselberg                           Gjenvalg
  3. Grete Andersen                               Gjenvalg

 Valgkomitè:

 Lill Eivor Kroken, Flakstad, leder, 1 år
Roger Bakken, Bodø, 2 år
Svein Åsbakk, Bodø, 3 år
1.vara; Ketil Christoffersen, Beiarn,   1 år