Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Senior – innskuddspensjon

Alle ansatte over 13 år (nytt fra 01.01.22)  skal ha et automatisk trekk  på 2% innskuddspensjon fra 1. krone. (Med unntak hvis inntekten er under kr. 1000,- pr år)

Fra 1. januar 2021 fikk  alle arbeidstakere som er medlem av en innskudspensjonsavtale,  egen pensjonskonto.

Vår pensjonsleverandør er DNB , og inne på deres sider finner du alt du trenger av informasjon.

Fra 1. februar 2021 kan du gå inn på min pensjon og administrere din pensjonskonto. 
Du vil få mail fra DnB med informasjon om dette der du kan ta stilling til om du ønsker å slå sammen dine pensjonskontoer (hvis du har hatt flere arbeidsgivere med andre pensjonsordinger)
Her kan du også reservere deg mot sammenslåing, og har en frist til 30. april 2021. Hvis du ikke gjør noe, vil sammenslåingen bli gjort automatisk.

Vedlagt finner du et Informasjonsskriv fra DnB om dette, med linker til webinarer/kurs m.m.

Nyttig informasjon som vi oppfordrer deg til å lese.

Ved å kontakte DNBs pensjonsrådgivere på telefon 91504800, vil du få svar på det du lurer på i forhold til din pensjonskonto.
Du kan også sende sms med «pensjon» til 04800, så vil du bli kontaktet av en pensjonsrådgiver.