Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Avløserkurs 17.-18.januar 2018

Landbrukstjenester Salten avholder et todagers kurs for våre landbruksvikarer og avløsere den 17.-18. januar 2018 i Bodø. Våre avløsere og landbruksvikarer får dekket kurs, mat, reise og overnatting.

Vi ønsker også å invitere med andre avløsere som ikke er ansatt under oss til å delta, til en pris på kr. 4000. For denne prisen får avløseren et todagers kurs med mange spennende temaer, som spenner seg fra håndtering av storfe, HMS, gjødselgasser, brunst og smittevern til melkerobot, både i teori og praksis. Se Program avløserkurs 2018 for mer detaljert informasjon.

Kursprisen inkluderer all mat (lunsj to dager, middag og frokost), overnatting, møterom og kursholdere. Reisa må dekkes selv av avløsere som ikke er ansatt hos oss.

Husk påmeldingsfristen som er 10.januar 2018. Påmeldingen kan sendes til: tine.bergmo.steinvei@n-lt.no

Frist for å melde seg på avløserkurs er 10.januar 2018