Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Avløserplan for 2022

Få oversikt over når du skal jobbe

Nå ligger det ute avløserplan for 2022, der både du som ansatt, din oppdragsgiver/bonde og vi kan ha oversikt over når du skal jobbe.

Det er spesielt viktig for deg som går i fast  turnus, men kan også være nyttig for deg som jobber på tilkalling og på timebasis bare av og til. 

Last ned skjemaet, fyll det ut og send det til oss, så legger vi det inn på deg i vårt system.