Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Er du ansatt som avløser i en ring,  kan du fylle ut en plan som viser hvor du skal jobbe til enhver tid.

Her finner du avløserplan for 2022