Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Avløsertilskudd 2017

Nå er det rundt en måned igjen til neste runde med søknad om produksjonstilskudd, med telledato 1.oktober og innleveringsfrist 15.oktober.

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon av utgifter til avløsning når du søker om avløsertilskudd. I sin kontroll av søknaden kan kommunen be om at du fremlegger slik dokumentasjon, dvs. utgifter til ansatt avløser, avløserlag, avløserring eller til annet foretak som tilbyr avløsertjenester. Her kan du altså bruke fakturaene fra oss som dokumentasjon. De finner du enten ved å logge deg inn i din kundeportal i Web Temp, eller ved å ta kontakt med oss.

Husk at tilskuddet gis for avløserutgifter ekskl. mva. Moms skal altså ikke være en del av de utgiftene som oppgis i søknaden.

Her finner du en del generelle spørsmål og svar angående produksjonstilskudd 2017.

Frist for å søke produksjonstilskudd 2017 er 15. oktober.