Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Avløsertilskudd 2018

Nå er det på tide å overføre årets avløsertilskudd til Landbrukstjenester Salten.

Den 20.februar i år var det utbetaling av årets avløsertilskudd og dette er eneste utbetaling av avløsertilskudd  (det blir altså ikke en utbetaling i juni slik som tidligere år).

Vi ber om at alle som ønsker å lønne ut gjennom Landbrukstjenester Salten i 2018 overfører beløpet til oss. Dette sikrer deg at du alltid har råd til avløser ved ferie og fritid da pengene allerede ligger hos oss. Det eneste du etter hvert må ut med i tillegg er momsen.

Dere bruker kontonummer 4750 46 97548, samt en EGEN KIDKODE (denne var ny i 2017 er individuell for hvert bruk). De som brukte oss i fjor finner kidkoden på tidligere fakturaer. De som mangler kidkoden kan ta kontakt med oss på telefon 91860615.

Har du spørsmål eller kommentarer er det bare å ringe oss (91860615) eller sende en epost til Landbrukstjenester.salten@n-lt.no