Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Blir bedre kjent med våre kunder

I vinter og utover våren har vi planlagt besøk ute i vårt distrikt. Vi ønsker å møte våre kunder der de holder til for å fortelle om oss, og for å bli bedre kjent med våre eiere.

På Meløy møtte vi  bøndene på Småjord gård til felles lunsj. Faglig og sosialt.

Vi startet lokalt her på Meløy der vi har vår administrasjon.

Så langt har vi også vært på Fauske, Beiarn, Leknes og Grønøy.

Nå står Rødøy for tur den 18. mars kl. 12.30 på Rødøy rådhus, Vågaholmen. Grunnet servering av gratis lunsj vil vi ha påmelding på mail ltsol@n-lt.no eller på sms 91860615 innen mandag 16/3.
PS: Send gjerne denne invitasjonen videre til noen som kan ha interesse av å delta på dette. 🙂

På disse møtene får vi en god dialog mellom oss og våre kunder/eiere i tillegg til at bøndene faktisk møter hverandre og snakker sammen helt uforpliktende der vi diskuterer behov for avløsning og andre felles problemstillinger som vi kan bidra med å finne gode løsninger på hvis det er ønskelig. Gode tilbakemeldinger etter disse møtene viser at det er behov for slike uforpliktende sammenkomster.

Vi bidrar med informasjon om oss og våre tjenester, og vi vil gjerne ut til flere. Har  du et ønske om at vi skal komme nettopp til DIN bygd, så ta kontakt.