Category: Nyheter

Julegave til deg selv?

Minner om at vi selger arbeidsklær som melkedresser, arbeidsdresser, t-skjorter, gensere, capser m.m. Du finner utvalget og priser her. Levert av Livold AS med vår logo på.

Husk timelistene

Vi vil minne om at du som kunde/medlem må huske å godkjenne timelistene i god tid og senest innen den 10. i hver måned for utlønning den 15. Alle manuelle timelister som vi lager...

Har du brukt opp avløsertilskuddet?

Vi minner om at høsten går fort og det nærmer seg årsslutt.  Da er det viktig at du har brukt opp tildelt avløsertilskudd for 2020  før året er omme. Vi har nå to lønnskjøringer...

Verdifull dame i Nordland

Anne Merethe Toftebakk  er tredje generasjons driver på hjemgården Toftebakk gård i Misvær.  Hun er også styremedlem i LtSoL. Her er hun portrettert i en artikkel hos Nordland bondelag

Er vi fornøyd med å være et bemanningsbyrå?

Daglig leder i Norske landbrukstenester – NLT, Frode Alfarnes, har skrevet en kronikk som handler om begrensningene og den generelle oppfatninga av det å måtte være en del av bemanningsbransjen og det regelverk som...

Tarifforhandlingene snart i gang

Forhandlinger innen overenskomsten nr. 525 Jordbruk og Gartneri mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet er berammet til 27. – 28. oktober 2020. I forhandlingsutvalget fra NHO Mat og Drikke sin side sitter Tor...

Digital høstsamling

NLT sin høstsamling ble tidligere i år avlyst på grunn av koronapandemien, men nå er det duket for en digital versjon den 4.-5. november. Program og påmelding til denne kommer i løpet av uke...

Timelister og gebyr

Vi minner våre medlemmer/kunder om timelistegodkjenning i Webtemp innen den 10. oktober for utlønning den 15. oktober. Minner samtidig om at vi fra 1. oktober innfører en gebyr på kr. 50 for manuelle timelister. ...

Frister for å søke tilskudd

oktober er fristen for å søke forskjellige tilskudd til landbruket. Du finner informasjon og søknadsskjemaer på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Dette er midlene det kan søkes om med søknadsfrist 1. oktober: Tilskudd til Inn på tunet...

Selger KLP Bedriftspensjon til DNB Livsforsikring

Tidligere i sommer ble det kjent at KLP selger KLP Bedriftspensjon AS til DNB Livsforsikring AS. Om nødvendige myndigheter gir sin tilslutning til handelen, forventer vi at den gjennomføres i løpet av tredje kvartal....