Category: Nyheter

Timelister og gebyr

Vi minner våre medlemmer/kunder om timelistegodkjenning i Webtemp innen den 10. oktober for utlønning den 15. oktober. Minner samtidig om at vi fra 1. oktober innfører en gebyr på kr. 50 for manuelle timelister. ...

Frister for å søke tilskudd

oktober er fristen for å søke forskjellige tilskudd til landbruket. Du finner informasjon og søknadsskjemaer på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Dette er midlene det kan søkes om med søknadsfrist 1. oktober: Tilskudd til Inn på tunet...

Selger KLP Bedriftspensjon til DNB Livsforsikring

Tidligere i sommer ble det kjent at KLP selger KLP Bedriftspensjon AS til DNB Livsforsikring AS. Om nødvendige myndigheter gir sin tilslutning til handelen, forventer vi at den gjennomføres i løpet av tredje kvartal....

Finale i Årets Avløysar 2020

No står vi att med 10 sterke kandidatar som kan få tittelen Årets Avløysar 2020! På lenka under kan du lese meir om kven som er med i finalen, og stemme på den du...

Nå sender vi ut kundeavtaler

I høst jobber vi med å få på plass kundeavtaler, og mange av dere har allerede mottatt epost med avtale for godkjenning og digital signering. Kundeavtalen er primært beregnet for de som har fast...

Steigenkontoret nedlagt

Vi minner om at vårt kontor i Steigen er nedlagt fra 1. august 2020. Alle henvendelser må skje til telefon 918 60615, eller på epost: ltsol@n-lt.no

Ledig kapasitet?

Vi trenger ferieavløser til båsfjøs i Bodø-området snarest. Har du ledig kapasitet, så ta kontakt snarest i tlf. 91860615.

Gebyr for manuelle timelister

Bruker du ikke Webtemp? Styret i LtSoL har vedtatt å innføre et gebyr på kr. 50,- for føring av manuelle timelister.  Gebyret trår i kraft fra og med timelistene i oktober. Vi bruker Webtemp...

Ranita Hansen slutter

Ranita Hansen, som server våre medlemmer, ansatte og kunder i Hamarøy og Steigen, har sagt opp sin stilling og vil jobbe ut juli 2020. -Det er med beklagelse vi har mottatt hennes oppsigelse, sier...

Ferieavvikling hos LtSoL

Administrasjonen i Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA-  (LtSoL) – avvikler hovedferie i tiden 22. juni – 3. august. Det er derfor redusert bemanning på kontoret i denne tiden som igjen kan føre til noe...