Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2021

Tiden er nå inne for å nominere kandidater til Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2021, skriver Kevin Karlsen Nordnes på Norges Bondelag sin nettside.

 

Den nasjonale Kulturlandskapsprisen er et initiativ av Norsk Kulturarv som samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet om utvelgelsen av det beste prosjektet.

Prisen har vært delt ut årlig siden 2007, og kandidatene vil bli vurdert eller følgende kriterier:

 • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
 • Det skal bidra til en helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
 • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
 • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
 • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
 • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet
 • Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
 • Det skal vises sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet
 • Det skal forankre norsk kulturarv
 • Det skal vises sammenheng mellom kulturlandskap og verdiskapning

Hensikten med å dele ut en årlig nasjonal kulturlandskaps pris er å:

 • Bevisstgjøre allmenheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier
 • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
 • Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
 • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Hvis du ønsker å nominere noen kan du trykke her.

Her kan du lese hele saken.