Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Det nærmer seg søknadsfrist

Foto: TINE

Søknadsfristen for produksjons- og avløsertilskudd er 15. oktober, og 2019 er siste året du har anledning til å søke mellom 16. og 29. oktober uten å få trekk. Etter 29. oktober er det ikke mulig å sende inn søknad, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon kan søke i oktober. Søknaden leverer du elektronisk. Se rettleiing til hvordan du logger deg inn i Altinn.

Det er kommunen som behandler alle søknader og som svarer på spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsing ved ferie og fritid.

Allesom har levert inn søknad del 2 kan endre opplysningene i søknaden til og med 29. oktober.

i forskriften.

Del 2 av søknaden gjelder både foretak som driver med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon. Du kan søke om følgende tilskudd:

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd for dyr på beite
 • tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • tilskudd for grovfôrareal

Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets sider på internett.