Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Digital høstsamling

NLT sin høstsamling ble tidligere i år avlyst på grunn av koronapandemien, men nå er det duket for en digital versjon den

4.-5. november.

Styret i LtSol blant mange kolleger i salen på fjorårets høstsamling. Foran f.h. styreleder Anne Margrete S. Stormo, dagig leder Frank Wiik Rendal, styremedlemene Anne Merethe Toftebakk (Misvær) og Øyvind Mevik (Meløy). På raden bak ser vi fra venstre Sten Eliassen fra Lofoten, Tom Stormo fra Saltdal (delvis gjemt) og ansatterepresentant Lill Urskog.

Program og påmelding til denne kommer i løpet av uke 43.

Spørsmål om samlinga kan rettes direkte til NLT sentralt.