Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Eliteokse fra Inndyr

Eliteoksen fra Jelstad Samdrift Da på Inndyr

I slutten av januar ble NRF-eliteokser for februar til mai 2022 valgt ut. Av totalt 23 NRF-eliteokser er to av dem levert fra oppdrettere i Nordland. Den ene fra en av våre eiere, oppdretter Jelstad Samdrift Da på Inndyr i Gildeskål kommune, skriver Geno i en pressemelding.

Eliteoksen fra Jelstad Samdrift Da på Inndyr.

Den andre oksen kommer fra oppdretter Nybakken samdrift Da på Mindland, Tjøtta i Alstadhaug kommune.

Begge oksene er nye på listen for denne perioden. Begge oksene er kollete (som vises med P etter navnet). Dette vil si at den er født uten hornanlegg, og gir stor sannsynlighet for kollete avkom. 12203 NR Fallmyr-PP er homozygot kollet, som vil si at alle avkom etter denne blir kollete.

Kappakasein variant B påvirker ystekvalitet og osteutbytte. 12185 Nybakken-P er homozygot (BB) for denne varianten, som vil si at alle avkom etter denne får B-varianten. Se avsnitt om genetiske kaseinvarianter – ystekvalitet og osteutbytte.

Klikk på oksenr/navn (link) for full oversikt over egenskaper hos den enkelte oksen på Genos nettsider.

Stor anerkjennelse for oppdretter

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Alle oppdrettere av NRF-okser som blir eliteokser mottar avlsdiplom. Avlsdiplom tildeles én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Her kan du lese statutter for utmerkelsene avlsdiplom og avlsstatuett

Eliteoksen fra Nybakken samdrift Da

Om dette NRF-eliteokseuttaket

Hvilke NRF-eliteokser som skal være gjeldende hver periode velges ut fire ganger per år. Utvalget denne gangen består av 23 eliteokser. 19 blir tilgjengelige for produsenter i hele landet og fire okser kun i enkelte områder.

Av de 23 eliteoksene er det hele 13 som er kollete. Dette vil si at de er født uten hornanlegg. Tre av disse er homozygot kollete (PP i navnet), og får derfor kun kollete avkom.

Les mer om genetisk hornstatus her

Genetiske kaseinvarianter – ystekvalitet og osteutbytte

Kasein er en type protein man finner i melk. Vi har nå god oversikt over de genetiske kaseinvariantene oksene har. Det er kappakaseinet som har størst betydning for ystekvalitet og osteutbytte, og det er B-varianten som er ønsket. To av oksene, 12164 Ganes og 12185 Nybakken-P, er homozygot for denne varianten (BB) og seks er heterozygot (BA). Ingen bærer med seg den uønska E-varianten. Er oksen homozygot for varianten får alle avkom B-varianten fra denne. Er oksen heterozygot kan avkommet få B-varianten fra oksen.

Les mer om kaseinvarianter i melk her

Forsmak på dynamisk distribusjon

I fremtiden ønsker Geno å gå bort fra dagens system med fire eliteokseuttak i året. Vi ønsker heller å kunne distribuere NRF-eliteokser fortløpende.

Ved dette uttaket var det fire okser som ble tatt ut selv om de ikke har produsert opp fullt lager. Disse blir derfor kun distribuert i begrensede områder. Disse oksene er 12201 NR Tornes-PP, 12203 NR Fallmyr-PP, 12204 NR Osterhus og 12218 NR Grimeland.

Dette uttaket er derfor en forsmak på et nytt system som vil være til alles fordel, fordi vi på denne måten har mulighet til å distribuere eliteoksene så snart de har begynt å produsere sæd. Dermed trenger vi ikke vente på at de har bygget opp et stort nok lager til å kunne bli fulldistribuert. Dette er en fordel for avlsarbeidet, da dette gjør at vi kan rekruttere avkom etter oksene tidligere og dermed få en raskere genetisk framgang.