Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Eliteokse fra Leirfjord

12126 Lundestad-P fra oppdretter Løkås Samdrift, 8890 Leirfjord. Foto: Jan Arve Kristiansen.

I slutten av september ble hele 25 NRF-okser valgt ut som eliteokser gjeldende fra oktober til desember 2021. En av oksene kommer fra Nordland fylke, skriver Geno i en pressemelding.

En av de 25 utvalgte oksene kom fra Nordland og oppdretter Løkås samdrift i Leirfjord. «12126 Lundestad-P» er med videre fra forrige periode. Oksen er kollet (som vises med P etter navnet). Dette vil si at den er født uten hornanlegg, og gir stor sannsynlighet for kollete avkom. Løkås samdrift er knyttet til Helgeland Landbrukstjenester.

De 25 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra syv ulike fylker. Denne runden var Innlandet sterkest representert med seks okser, Trøndelag med fem okser, Møre og Romsdal og Rogaland med fire okser hver, Viken med tre okser, Vestland med to okser og Nordland med en okse.

Stor anerkjennelse

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno, som blir tildelt en gang per okse, og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Her kan du lese statutter for utmerkelsene avlsdiplom og avlsstatuett

Omtale av oksegruppa
Det er totalt valgt ut 25 NRF-eliteokser fra oktober, hvorav 12 er nye.

I snitt har oksene 34 i samla avlsverdi, men de varierer fra 25 til 47. Oksen 12172 Dynjo topper lista. Deretter følger flere okser i intervallet 35-40. De er alle generelt gode på mjølk og jur, og utover det har de ulike kvaliteter.

12 av oksene i denne gruppa er kolla (født uten hornanlegg, og trenger derfor ikke avhornes). To av de er homozygot kollet (genetisk hornstatus KK). Alle avkom etter disse blir kolla.

Les mer om hornstatus her

Det er generelt et stort fokus på å ha kontroll på innavlsøkning i NRF-avlen, og dette teller tungt både i forbindelse med innkjøp av kalv (seminokseemner og embryokviger) og ved endelig utvelgelse av avlsdyr. De 25 oksene som nå er tilgjengelig har 21 ulike fedre, 19 ulike morfedre, 20 ulike mormorsfedre og 18 ulike farfedre.

For de som er spesielt opptatt av ystekvalitet, er det denne gangen en okse med den genetiske BB-varianten for kappakasein (12163), og tre okser med BA-varianten (12154, 12131, 12141). For betakasein har 15 okser A2/A2 varianten, mens ni har A2/A1-varianten.