Styremøte Ørnes Hotell, fredag 29.05.15, kl, 11.30

I forbindelse med at vi går over på nytt system for rapportering av timelister og attestering av lønn (Web Temp) holder vi et totimers kurs for landbruksvikarer, avløsere og bønder i Salten i Bodø...

LTS, ved Frank Wiik Rendal skal orientere om muligheten for å ansette landbruksvikar på Meløy

Første dag med nytt navn på laget. Landbrukstjenester Salten og Lofoten – Lt SoL

Test på kalender

Norske landbrukstjenesters vårsamling 2019