LTS, ved Frank Wiik Rendal skal orientere om muligheten for å ansette landbruksvikar på Meløy

Norske landbrukstjenesters vårsamling 2019

Vårsamling NLT, Oslo