Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Flere avløsere ansatt

Nå har vi fått tilsatt to avløsere i to ringer i Steigen, og en avløser som skal jobbe i Lofoten.

Den ene i Steigen har allerede startet i jobben og er godt i gang i ringen der han skal jobbe med fem bønder. Han er 28 år og kommer fra Litauen.

Den andre avløseren i Steigen starter i en ring med tre bønder i Leinesfjord, og er 34 år. Han har studert i ni år i Norge, og venter nå på å få behandlet arbeids- og oppholdstillatelsen hos UDI før han kan starte i arbeid.

En ung tysk mann på kun 19 år kom 1. september, og skal jobbe som avløser i Lofoten.

Flere avløsere ansatt

Vi ønsker alle tre velkommen til Norge og  LtSol.