Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Flere avløsere blir ansatt i løpet av våren

Det jobbes i disse dager med  å ansette flere faste avløsere i vårt distrikt.

En ansatt på Meløya

Blant annet er det nå ansatt en avløser i full stilling med bosted Meløya. Han er nyutdannet agronom til våren og vil starte i sin nye jobb så snart skolen er ferdig. Her skal han rullere blant flere bruk på Meløya.

Flere kommer til

Det ble også nylig avholdt et møte blant kunder/bønder i nordre del av Meløy og søndre del av Gildeskål. Her ble det også bestemt å ansette en fast avløser i 100% stilling i løpet av våren.

Så langt er det avklart at avløseren vil få fast arbeid på to bruk i Mevik i Gildeskål, og vil være tilgjengelig i resten av området utover det. Det er ennå ikke gjort noen ansettelse, men flere kandidater er aktuelle. Hvis ingen av disse tar stillingen, vil den bli utlyst.

I løpet av året vil det bli avholdt flere møter med våre kunder/bønder for å avdekke avløserbehov framover.

Har du bruk for avløser for ferie og/eller fritid  hos deg, så nøl ikke med å ta kontakt for en prat.