Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Fordoblet omsetninga i 2019

Fordoblet omsetning og økning med over 100 nye kunder i 2019 er resultatet når daglig leder, Frank Wiik Rendal, i LtSol gjør opp status ved inngangen til nytt år.

Daglig leder Frank Wiik Rendal kan se tilbake på et aktivt og godt år i 2019.

I 2018 hadde vi en omsetning på i underkant av 12 millioner, mens det kan se ut som at vi runder over 20 millioner for 2019. Tallene for fjoråret er ennå ikke helt klare, men så langt ser det veldig bra ut, sier Rendal. Nå har vi i overkant av 320 kunder til sammen.

Voksesmerter
Det er ikke helt uten voksesmerter med en så stor vekst på så kort tid. Fra 1. januar 2019 overtok vi kundene i Lofoten Avløserlag, og fra 1. juli la Nord-Salten Landbrukstjenester i Steigen og Hamarøy ned, og mange av kundene der har nå meldt seg inn hos LtSol. Vi registrerte utlønning på 184 nye ansatte i fjor, og det medfører selvfølgelig en stor økning av arbeidsmengden i administrasjonen. Fra en ansatt i 2018 til to hele årsverk fordelt på tre ansatte i 2019. I tillegg kjøper vi tjenester hos den tidligere administrasjonen i Lofoten, forteller Rendal.

Vi ønsker å være en god arbeidsgiver for de ansatte som jobber som vikarer/avløsere ute hos våre kunder, men det er ikke til å unngå voksesmerter når tre forskjellige kulturer skal smeltes sammen til en. Vi ønsker å være tilstede og ute blant våre kunder og ansatte, men det kan være en utfordring med så stort nedslagsfelt. Vi har heldigvis en ansatt i Steigen i 20% stilling som er vårt kontaktpunkt mot kunder og ansatte der, og vi bruker en ansatt ved Norsk landbruksrådgivnings kontor i Lofoten aktivt ved behov der.

Feilkilder
Den største utfordringen er å få alle over på digital timeregistrering. Digitaliseringen av timelisteregistreringen er noe vi er nødt til å jobbe med framover for å få det implementert hos alle. Da reduserer vi feilkilder ved utlønning og fakturering. Feilfakturering til våre kunder er alltid en trist sak, og stiller oss i et dårlig lys. Jo flere manuelle timelister, jo større er sjansen for feilkilder, sier Frank. Det gjelder kunder i hele vårt distrikt som nå går fra Steigen i nord, via Lofoten og til Lurøy i sør.

Å få alle kunder og ansatte til å bruke vårt digitale system er målet for å sikre feilfri behandling av timelistene.

Styrket beredskap
En stor fordel for våre kunder med utvidelsen av nedslagsfeltet, er at beredskapen er styrket for alle. Vi kan sende våre landbruksvikarer på tvers av kommunegrensene og dermed får hvert område en bedre beredskap for avløsning for eksempel ved sykdom. Vi har brukt landbruksvikarer både fra indre Salten og Lofoten i Steigen/Hamarøy.

Slik det er i dag har vi fem faste landbruksvikarer bosatt i Salten og èn i Lofoten. De er førstevalget når en bonde blir syk og trenger avløsning, men blir også flittig brukt til avløsning for ferie og fritid.

Ellers har vi mange faste avløsere på vår lønningsliste rundt i distriktet og mange som er innom sporadisk og i sesonger. Bonden skaffer ofte selv sine avløsere og lønner de ut gjennom oss for å sikre korrekte innrapporteringer i forhold til arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikringer med mere.

Aktivt styre
Heldigvis har vi et kompetent og aktivt styre med oss, sier Frank. De viser stor interesse og er involvert i det vi gjør i administrasjonen.

Styret har blant annet vedtatt et øvre tak på administrasjonspåslaget til kunden. I dag er dette påslaget 7%. Ingen skal betale mer enn 18.000 kroner i året i administrativt påslag, og vi jobber nå med å få på plass rutiner som skal sikre dette. Systemet kan kun fange opp dette hvis det er brukt digital registrering av timelister, så derfor er det ekstra viktig for alle parter å få opp andelen av kunder og ansatte som benytter digital registrering.

Rekruttering
Nå gyver administrasjonen løs på nytt år med nye og flere utfordringer, og vil jobbe aktivt for å være synlig og tilgjengelig for både kunder og ansatte.

Det jobbes blant annet kontinuerlig med rekruttering av avløsere. Det viser seg å være vanskelig å få gode kvalifiserte søkere når vi lyser ut stillinger. Vi har forsøkt utlysing via utenlandske nettsteder, men det betyr ofte lange prosesser med arbeids- og oppholdstillatelse, tilpassing til norske forhold og så videre. Utprøving av kandidater kan også medføre store, uønskede kostnader hvis det viser se at utfallet blir negativt.

Munn- til munnmetoden der avløsere anbefaler kandidater/venner fra sitt hjemland, kan være en god løsning hvis det er snakk om utenlandske arbeidstakere.

Det jobbes også aktivt med å opprette kontakter med norske utdanningsinstitusjoner innenfor landbruk for å markedsføre avløseryrket.  Blant annet skal daglig leder delta på en yrkesmesse sør i fylket denne uken.

Her finner du mer informasjon om administrasjonen.