Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Forhandlingene for bøndene er i gang

Jordbrukets krav ble levert departementet mandag

Landbruks- og matdepartementet fikk overlevert jordbrukets  krav mandag denne uka. (29.april 2019)

Det blir understreket i kravet at velferdsordningene er av stor betydning for jordbruksnæringa, og viktig for å ivareta bondens helse og velferd.

En styrking av velferdsordningene er et godt og målretta rekrutterings- og likestillingstiltak, og har høy prioritet i årets oppgjør.

Det er fremmet krav i følgende velferdsordninger;

  • Økning i satsene ved ferie og fritid på 7,8%. Maksimalt tilskudd vil øke med 6.150 kroner til 84.850 kroner.
  • Maksimal dagsats ved sykdom må økes med 200 kroner til 1.870 kroner.
  • Rett på avløsertilskudd ved sykt barn i inntil 365 dagar.
  • Økning av tilskudd til landbruksvikar på 10.000 kroner per landbruksvikar.
  • Økning i maksimalbeløp i tidligpensjonsordninga til 120.000 kroner for enbrukerpensjon, og til 192.000 kroner for tobrukerpensjon.

Gode velferdsordninger er i fokus i årets krav

 

Avsnittene om velferdsordninger i  kravet finner  du her.
Hele kravet finner du her.