Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Fornyet tillit til vår styreleder

Styreleder Vegard Smenes og nestleder Anne Margrethe S. Stomo. Foto: Turi Nordengen

Både styreleder Vegard Smenes og nestleder Anne Margrethe Solheim Stormo fikk klar og tydelig fornyet tillit. Begge ble enstemmig valgt av Genos årsmøte 2022.

Dette skriver Geno i en pressemelding.

Anne Margrethe Solheim Stormo er som kjent LtSols styreleder.

Det var 43 av 46 stemmeberettigede til stede under valget 29. mars på Genos årsmøte, som ble holdt på Scandic Hamar 28.-29. mars. Både Vegard Smenes som styreleder og Anne Margrethe Solheim Stormo som nestleder ble enstemmig gjenvalgt. I tilegg gikk årsmøtet også inn for resten av valgkomiteens innstilling.

Medlemsvalgte styremedlemmer etter årsmøtet 2022:

Styreleder: Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy (gjenvalgt)

Nestleder og styremedlem nord: Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (gjenvalgt)

Styremedlem midt: Oddvar Mikkelsen, 6640 Kvanne (gjenvalgt)

Styremedlem sørvest: Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand (ikke på valg)

Styremedlem øst: Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen (ikke på valg)

Vararepresentanter til Styret:

  1. vara: Tommy Skretting, 4360 Varhaug (ny)
  2. vara: Ragnhild Sjurgard, 2686 Lom (ny)
  3. vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik (ny)

Øvrige valg skjedde i samsvar med innstilling fra Genos valgkomitè.