Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

NLT-Forsikring

Norske Landbrukstjenester (NLT) tilbyr forsikringer ut til medlemslagene, bønder og avløsere. Fordi de forhandler for alle medlemslagene rundt om i landet under ett får de gode priser som våre medlemmer drar nytte av. Forsikringspakken til NLT er et resultat av et samarbeid og avtaler mellom følgende parter:

  • NLT: Som administrator og formidler til medlemslaga.
  • Gabler: som forsikringsmekler (innkjøper og uavhengig forsikringsrådgiver) med NLT som oppdragsgiver.
  • Landbruksforsikring AS : som forsikringsgiver på ansvarsforsikring, formueskadeforsikring, kriminalitetsforsikring, yrkesskade- og fritidsulykkesforsikring og bilforsikring.
  • Vertikal: som forsikringsgiver på helseforsikring.
  • Gouda: som forsikringsgiver på reiseforsikring
  • KLP: som forsikringsgiver på pensjon (OTP).