Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Fortsetter som nestleder i Geno

LTSols styreleder, Anne Margrethe Stormo, er gjenvalgt som nestleder i Geno. Foto: Mari Bjørke

LtSols styreleder, Anne Margrethe Stormo, er gjenvalgt som nestleder i Geno, skriver Geno i en pressemelding 23.03.21.

Vegard Nils Smenes (34 år), fra Averøy i Møre og Romsdal, har blitt valgt som tidenes yngste styreleder i Geno.

Det var også en god debatt på årsberetning og regnskap, som fungerte ryddig og greit også digitalt, godt ledet av årsmøtets møteleder Nina Engelbrektson.

Vegard Nils Smenes ble første gang valgt inn i styret i Geno i 2020. Han har også erfaring fra styreverv i lokalt Bondelag og fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015, rådsmedlem i Tine SA fra 2019. Han har også deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

 

Avtroppende styreleder Jan Ole Mellby, adm.dir. Kristin Malonæs og ny styreleder Vegard Smenes. Foto: Turi Nordengen

Spennende valg av styrerepresentanter

Det ble stor utskifting i Geno sitt styre i år.

Fra område øst har Gunn Randi Finstad, fra Rendalen i Innlandet, kommet inn som nytt styremedlem øst.

Det ble holdt supplerende valg for midt i og med at Vegard Smenes, som var sittende styremedlem fra midt, ble innstilt som styreleder. Her ble Oddvar Mikkelsen innstilt fra valgkomiteen. I tillegg kom det inn benkeforslag på Ola Kvendset. Da første votering førte til stemmelikhet mellom kandidatene, måtte det kjøres en ekstra votering uten mulighet for blanke stemmer. Det var til slutt Oddvar Mikkelsen, fra Kvanne i Møre og Romsdal, som ble valgt med 21 mot 18 stemmer.

Ole Magnar Undheim, fra Brusand i Rogaland, er gjenvalgt fra område sørvest.

Alle styremedlemmer er valgt for to år, bortsett fra Oddvar Mikkelsen som er valgt for ett år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.