Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Hos oss betaler du kun et engangsinnskudd på kroner 100 når du melder deg inn som medlem, og vi har ingen årsgebyrer. Du betaler kun det du bruker av avløser eller landbruksvikar, eller ved kjøp av for eksempel arbeidsklær.

Vi hjelper medlemmer med utlønning, tar arbeidsgiveransvar for oppdragsgiverens (bonden) avløsere, bistår med sykdomsavløsning og innsending av papirer for å få refundert sykdomsavløsning.

Her finner du informasjon fra Landbruksdirektoratet som sier noe om:

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid