Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Gebyr for manuelle timelister

Bruker du ikke Webtemp?

Styret i LtSoL har vedtatt å innføre et gebyr på kr. 50,- for føring av manuelle timelister.  Gebyret trår i kraft fra og med timelistene i oktober.

Vi bruker Webtemp som vårt lønns- og personalsystem og dette betyr at den ansatte/avløseren fører sine timer digitalt etter hvert som jobben utføres. Når perioden er over, sendes listen til godkjenning hos oppdragsgiver/bonde før den blir endelig behandlet hos oss og overført til lønnsutbetaling og fakturering. Disse timelistene styres av den ordren som er laget mellom oss og oppdragsgiver/bonde og avløser/ansatt. Her blir timelønn og eventuelle tillegg automatisk beregnet.

Vi mottar i dag flere timelister på sms, epost, via Facebook, via telefon eller i posten som vi må registrere manuelt. Med mellom 100 og 150 ansatte som skal ha lønn hver måned, sier det seg selv at manuelle føringer lett kan føre til feil. Derfor vil vi intensivere bruken og opplæring

av Webtemp (WT) for registrering av timelister utover høsten.

Er du en av de som ennå ikke har tatt i bruk WT, så ta kontakt, så skal vi hjelpe til med opplæring.

Her finner du en enkel innføring i bruken av Webtemp både for kunder og ansatte:

Brukermanual Webtemp for kunder

Brukermanual Webtemp for ansatte