Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Gladmelding til våre kunder

Fra og med 01.01.20 skal ingen kunder betale mer enn 18.000 i administrativt påslag pr. år.

Det er nå satt et tak på kr. 18.000 for det administrative påslaget.

Styret i Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA (LT SoL) har nå besluttet at det skal settes en maksgrense på hvor mye våre medlemmer skal betale i administrasjonsavgift hvert år.

Denne vil være gjeldende fra nyttår, altså 01.01.2020.

Maksbeløpet blir da kr. 18.000,- i administrasjonsavgift.
Administrasjonsavgiften er per idag 7 %.

Dette betyr at dersom din bedrift faktureres for over kr. 257.000,- i 2020, så vil du ikke belastes mer enn 7%.

For mange av våre medlemmer betyr dette at vi blir enda billigere å bruke, og det vil utgjøre betydelige beløp for enkelte.

Vi håper også at dette skal medføre at vi blir enda mer attraktive for potensielle nye medlemmer, og at vi med dette kan sikre enda bedre tjenester for våre medlemmer fremover.