Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

God sommer og ferietid

Sommer og ferietid betyr liten aktivitet for de fleste, men her hos oss er det full aktivitet og mye som skjer de korte sommermånedene.

Mange skal ha sesonghjelp, feriehjelp, slåttehjelp og så videre, og det fører til mange nye ansatte hos oss, og det er bra.

Vi har likevel, som de fleste andre steder, ferieavvikling her på kontoret, og det medfører noe redusert kapasitet på de administrative oppgavene, slik at ting kan ta litt lengre tid til ferieavviklingen er over i slutten av august.

Vi ønsker fortsatt god sommer til alle våre kunder og ansatte.