Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Gratulerer nok en gang til Jelstad samdrift

I midten av mai ble NRF-eliteokser for perioden mai til oktober 2022 valgt ut. Av totalt 21 NRF-eliteokser er tre av dem levert fra oppdrettere i Nordland.

De 21 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra åtte ulike fylker. Denne runden var Trøndelag sterkes representert med seks okser, Vestland med fire okser, Nordland med tre okser, Møre og Romsdal, Rogaland og Viken med to okser hver og Innlandet og Vestfold og Telemark med en okse hver.

NRF-Eliteoksene fra Nordland er:

Her kan du se video av oksen

12212 NR Pollen er ny på listen og 12185 Nybakken-P og 12203 NR Fallmyr-PP er med videre fra forrige periode. 12185 Nybakken-P og 12203 NR Fallmyr-PP er kollete (som vises med P etter navnet). Dette vil si at den er født uten hornanlegg, og gir stor sannsynlighet for kollete avkom. 12203 NR Fallmyr-PP er homozygot kollet, som vil si at alle avkom etter denne blir kollete.

Kappakasein variant B påvirker ystekvalitet og osteutbytte. 12185 Nybakken-P er homozygot (BB) for denne varianten, som vil si at alle avkom etter denne får B-varianten. Se avsnitt om genetiske kaseinvarianter – ystekvalitet og osteutbytte.

Klikk på oksenr/navn (link) for full oversikt over egenskaper hos den enkelte oksen på Genos nettsider.

Stor anerkjennelse for oppdretter

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Alle oppdrettere av NRF-okser som blir eliteokser mottar avlsdiplom. Avlsdiplom tildeles én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.