Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Har du brukt opp avløsertilskuddet?

Vi minner om at høsten går fort og det nærmer seg årsslutt.  Da er det viktig at du har brukt opp tildelt avløsertilskudd for 2021  før året er omme.

Vi har nå tre lønnskjøringer igjen for oktober, november og desember, og har du lønninger som skal utbetales, bør du snarest få registrert timene.

I utgangspunktet skal timene registreres digitalt via Webtemp, men er dette umulig for deg, kan vi registrere de manuelt. Da tar vi et gebyr på kr. 50,- pr timeliste.

Hvis du oppnår «taket» på 18.540 kr i administrasjonspåslag i løpet av året (dvs at du er fakturert for ca 265.000) får du en rabatt på 7% på det overskytende, men dette gjelder KUN hvis timene er registrert digitalt.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.