Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Har du brukt opp tilskuddsrammen for i år?

Har du ennå ikke brukt opp tilskuddsrammen for ferie/fritidsavløsning i år?   

Husk å melde det inn før årets siste lønnskjøring, og senest den 10. desember, slik at du er berettiget til like stort tilskudd til neste år.

Samtidig minner vi om at det er viktig at alle oppdrag skal registreres FØR arbeidet starter.   Da er du sikret at den som jobber for deg er forsikret i tilfelle uhellet skulle være ute.