Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Har vi det på stell?

Nytt år med nye forsetter.

Gjennom samarbeid når vi felles mål .

LtSoL har spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet denne våren og jobber for å få gode rutiner på plass.

Ett av våre forsett er at vi skal få på plass gode rutiner i forhold til lovpålagte arbeidskontrakter  (mellom oss og den ansatte som mottar lønn) og ordrebekreftelser (mellom oss/ansatt og bonde/kunde).

Vi bestreber oss på å følge de lover og regler som gjelder for oss som arbeidsgiver.  Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal følges,  og får å få det til kreves det et samarbeid mellom arbeidsgiver (oss), arbeidstaker (avløser eller annen ansatt) og oppdragsgiver (bonde eller annen kunde).

Derfor opplever både kunder/oppdragsgivere og ansatte at de i disse dager får tilsendt epost med avtaler/ordre for digital signering.

Det er viktig at du som ansatt og/eller oppdragsgiver faktisk tar bryet med å åpne, lese og godkjenne/signere epostene dere får.

Du som oppdragsgiver/bonde må gjerne minne den som er i arbeid hos deg på at gyldig arbeidsavtale skal være signert før de starter i jobb hos deg.

Og du som ansatt må gjerne minne oss på det, hvis vi ikke har sendt deg arbeidsavtale.

Slik kan vi hjelpe hverandre til å oppfylle lovens krav. 

Arbeidstilsynets krav i forhold til arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.m.  krever at slik dokumentasjon er i orden.