Landbrukstjenester Salten og Lofoten - LTSoL

Helseforsikring med gode vilkår

NLT (Norske Landbrukstjenester) og Lt SoL kan i samarbeide med Vertikal forsikring tilby en  kollektiv helseforsikring med gunstige vilkår.

Vi i Lt SoL tilbyr nå våre ansatte med kontrakt som jobber fast opp mot 100% stilling,  en kollektiv forsikring der vi går inn og dekker 50% av årspremien. Premien er pr. 01.05.2019 på kr. 2367,- for voksne.

Alle dette gjelder vil få egen mail om tilbudet, så følg med i din epostkasse.

Det er også anledning å tegne forsikring på barn (kr. 1415,- pr år) under 18 år og samboere/ektefeller, men her må forsikrede dekke hele premien selv.

Fordel for arbeidstaker som er med i kollektiv ordning;
Fordelen for de som går inn kollektivt er at de vil ha 5 timer med fysioterapi, kiropraktor m.m. uten å først bli tilvist til spesialist. Dersom en ikke er bra etter de 5 timene skal en til lege og bli tilvist videre til spesialist. Viser det seg da at spesialisten mener at en skal fortsette behandlinga, så har en ubegrensa timer med behandling.

Tilbudet gjelder også til alle andre med tilknytning til laget
Alle deltidstilsatte og bønder som er medlemmer hos oss kan bestille helseforsikring. Alle som er med i ordninga, og de som er kollektivt meldt inn, kan forsikre familiemedlemmer til samme pris.
For disse gjelder  ikke de 5 timene med fysioterapi, kiropraktor m.m, uten å først bli tilvist til spesialist.

Unngå helsekø og kom raskt i arbeid igjen.

  • Du unngår helsekø
  • Garantert spesialistvurdering innen 10 dager
  • Garantert behandling/operasjon innen 20 dager
  • Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandlingsløpet
  • Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet
  • «Second opionion»-tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt
  • Eget pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter
  • Fysioterapi/kiropraktorbehandling etter henvisning fra spesialist

Her finner du innmeldingsskjema

Brosjyre om  den kollektive ordninga (for ansatte)  finner du her:

VH_BrosjyreHF_NLT_kollektiv_avtale_2018_1

Brosjyre for andre finner du her:

VH_BrosjyreHF_NLT_2018